Sergio Gallego

Mən həmişə döyməyə həvəsli olan bir insanam. Onları, tarixini, ənənəsini və onlara necə qulluq edəcəyimi bilmək mənim sevdiyim bir hobbimdir. Həm də mənim biliklərimi bölüşün ki, ondan ləzzət alasınız.