Нат Черезо

Почитател на неотрадиционния стил и редки и причудливи татуировки, няма нищо подобно на парче с добра история зад него. Тъй като не мога да нарисувам нещо по-сложно от кукла с пръчка, трябва да се задоволя с четенето, писането за тях ... и да ги направя за мен, разбира се. Горд носител на шест (начин на седем) татуировки. Първият път, когато си направих татуировка, не успях да погледна. Последния път заспах на каруцата.

Nat Cerezo е написал 690 статии от януари 2018 г.