nat Cerezo

Yn gefnogwr o'r arddull neo-draddodiadol a thatŵs prin a freaky, does dim byd tebyg i ddarn gyda stori dda y tu ôl iddo. Gan nad wyf yn gallu tynnu unrhyw beth mwy cymhleth na dol ffon, mae'n rhaid i mi setlo ar gyfer darllen, ysgrifennu amdanynt ... a'u gwneud, wrth gwrs. Cludwr balch o chwech (tatŵ o saith). Y tro cyntaf i mi gael tatŵ, doeddwn i ddim yn gallu edrych. Y tro diwethaf, fe wnes i syrthio i gysgu ar y gurney.