Ystyr Tatŵ Harry Styles

Tatŵs Harry Styles

Ydych chi eisiau gwybod y tatŵs Harry Styles mwyaf arwyddluniol a chyda'u hystyron? Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth wrthych chi, fel rydych chi'n ei ddisgwyl.

tatŵ-poseidon1

Tatŵs Poseidon, duw'r moroedd

Mae tatŵs Poseidon neu Neifion, yn ôl y fersiwn Ladin neu Roeg, yn cŵl iawn a chydag ystyr ddiddorol iawn. Darllenwch a gweld!

Pedol flodau

Tatŵs pedol

Ydych chi'n hoffi tatŵs pedol? Felly rydyn ni'n dangos i chi rai o'r syniadau gorau, sut i'w gwisgo, a'u hystyron mwyaf sylfaenol.

gwaith dot-24

Beth yw'r dechneg dotwaith?

Defnyddir gwaith dot yn aml wrth wneud ffigurau geometrig, er y gellir ei ddefnyddio hefyd wrth wneud tatŵs traddodiadol.

tryciau

Tatŵau tryc

Mae yna bobl sy'n cefnogi eu teulu diolch i'r tryciau eu hunain ac mae'n rhan hanfodol o'u bywyd.

rhiant 1

Tatŵs i gofio tad ymadawedig

Mae ymgorffori dyluniad ar y croen sy'n atgoffa un o dad sydd wedi marw yn dangos cariad yr unigolyn hwnnw a bond na fydd yn cael ei dorri mewn bywyd.

rhedeg

Tatŵs rhedeg

Mae llawer o bobl yn penderfynu cael tatŵ sy'n gysylltiedig â byd rhedeg ac yn mynegi eu hangerdd dros redeg ar eu croen.

Capricorn

Tatŵs arwydd Capricorn

Diolch i'r ffaith ei fod yn cael ei gynrychioli gan ffigur gafr wrywaidd, mae tatŵs fel arfer yn eithaf trawiadol a lliwgar.

canser

Tatŵs bwa pinc

Y rhuban pinc yw'r symbol a ddefnyddir yn rhyngwladol wrth siarad am ganser y fron ac mae llawer yn dewis ei datŵio.

fa 1

Tatŵs cleff bas

Mae'r tatŵ Fa ynghyd â'r tatŵ Haul yn ddau ddyluniad perffaith o ran symbol o'r hyn y gall cerddoriaeth ei olygu yn eich bywyd.

Punt-3

Tatŵs arwydd Libra

Y bobl sydd ag arwydd Sidydd Libra yw'r rhai a anwyd rhwng Medi 23 a Hydref 22.

penglogau

Symbolaeth tatŵs gothig

Mae gan lawer o bobl heddiw datŵau gothig gwahanol gyda gwahanol ystyron a symbolaeth wych ar eu croen.

ethnig 20

Tatŵs ethnig

Heddiw, nid oes gan tatŵs ethnig a llwythol lawer i'w wneud â'r hyn yr arferai llwythau ei wneud filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Tatŵs symbolaidd

Mae yna lawer o bobl sydd, o ran cael tatŵ penodol, nid yn unig yn chwilio am ddyluniad sy'n eu bodloni, ond hefyd ystyr.

Tatŵs Rhifau Arabeg

Ble i gael tatŵ

Mae'r tatŵ yn aros ar y croen am oes, felly rydych chi'n siŵr iawn ac yn hollol glir cyn cymryd cam o'r fath.

draig

Tatŵs creaduriaid chwedlonol

Mae bodau neu greaduriaid chwedlonol bob amser wedi cael halo cyfriniol, pwerus ac anfarwol sydd wedi swyno nifer fawr o bobl.

einoboros

Tatŵs Ouroboros

Mae'r tatŵ ouroboros yn eithaf amlbwrpas a gallwch ei gael ar eich croen mewn llawer o wahanol siapiau neu ffurfiau.

tatŵ-tonnau-môr-cefn-zihee-tatŵ

Tatŵs tonnau

Mae'r môr yn wir rym natur a gall tonnau fod ag amrywiaeth fawr o ystyron.

basgedall

Tatŵs pêl-fasged

Mae pêl-fasged yn gamp a gafodd ei geni ar y strydoedd ac mae hyn yn bwysig iawn mewn perthynas â'r math hwn o datŵs.

VIKING

Tatŵ Vegvisir

Mae tatŵ Vegvisir yn duedd heddiw oherwydd y diddordeb y mae pobl yn ei ddangos ym mytholeg y Llychlynwyr.

betis

Tatŵs Betis

Mae Betis yn un o'r timau mwyaf blaenllaw yn y gynghrair ac mae yna lawer sy'n dewis cael rhywbeth sy'n gysylltiedig â thatŵs Betis ar eu croen.

peiriannau tatŵ

Y peiriannau tatŵ gorau

Mae peiriannau tatŵ yn ddyfeisiau llaw sydd wedi'u cynllunio i wneud pob math o datŵ ar y croen.

glyd

Tyllu'r Snug

Mae tyllu Snug yn dyllu sy'n cael ei wneud yn y glust, yn benodol mae'n cael ei wneud yn cartilag isaf y glust.

logo

Logos blaidd

Mae'r blaidd yn anifail gwyllt sy'n llawn symbolaeth wych ac ystyr gwych sy'n berffaith ar gyfer tatŵ.

Pabell Tatŵs a Chrefydd

Tatŵs gorau i ddynion

Y tatŵs gorau i ddynion yw'r rhai sydd ag ystyr gwych ac sy'n ysblennydd yn weledol, yn ogystal â bod yn ddi-amser.

penglogau

Tatŵs penglog realistig

Os ydych chi'n berson peryglus a gwrthryfelgar, mae penglogau realistig yn berffaith o ran cael tatŵ.

frychni haul

Brychni haul tatŵs

Heddiw mae'n dod yn duedd ymhlith llawer o ferched i allu tatŵio brychni haul mewn gwahanol rannau o'r wyneb.

acdc

Tatŵs creigiau

Mae gwisgo tatŵ craig yn ddilysnod go iawn i'r person sy'n penderfynu ei wisgo ar ei groen.

tyllu deintyddol

Tyllu yn y dant

Mae'r duedd o gael tyllu dannedd yn fwy ac yn fwy eang, yn enwedig ymhlith pobl sydd am ddangos gwên hyfryd.

Llave

Tatŵs i ddau

Un o'r tueddiadau mwyaf o ran byd tat, yw tatŵio dau berson i gryfhau bond.

mwy-tat-o-fadarch-yr-amser-o-super-mario-bros-5

Tatŵau cyfeillgarwch

Cyfeillgarwch yw un o'r pethau harddaf a all ddigwydd i berson yn ei fywyd ynghyd â chariad neu fod yn fam neu'n dad.

antitragws

Tyllu antitragus

Mae'r tyllu antitragws yn ffasiynol iawn heddiw a gall dynion a menywod ei wisgo, er ei fod yn gyffredin ymhlith y rhyw fenywaidd.

Enghreifftiau o datŵs clust

Mathau o glustdlysau yn y glust

Yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd fel arfer gyda thatŵs a all ddod i symboleiddio rhywbeth, nid oes ystyr i dyllu clustiau fel rheol.

Tyllu gwefusau

Mae tyllu gwefusau yn un o'r rhai mwyaf cyffredin a phoblogaidd ymhlith pobl ifanc, er bod yna oedolion hefyd sy'n eu gwneud.

Tatŵau glöyn byw ar y fraich

Tatŵs sy'n golygu cryfder

Y peth pwysig cyn ei wneud, yw dewis dyluniad sy'n wirioneddol ddeniadol ac yna dewis un sy'n symbol o gryfder yn y bywyd hwn.

Tatŵ Angor

Y tatŵs gorau yn y byd

Nid yw cael tatŵ yn wirion ac mae'n rhywbeth a fydd ar eich croen am oes, felly mae'n bwysig bod yn glir cyn cymryd y cam hwn.

Peryglon tyllu-septwm

Tyllu septwm

Mae'r tyllu septwm yn caniatáu ichi ddewis rhwng gwahanol bosibiliadau fel cylch caeedig, cylch agored neu fodrwy addurnol.

Tatŵs sexy

Nid oes llawer mwy synhwyrol yn y bywyd hwn na thatŵ hardd ar ardal fenywaidd fel y cluniau, y cluniau neu'r abdomen isaf.

Ystyr tatŵs lleiafsymiol

Y peth da am y tatŵs hyn yw eu bod yn cael eu gwneud mewn ychydig funudau a gallwch eu rhoi mewn mannau ar y corff na all neb eu gweld a'u cuddio.

dwylo

Tatŵs ar ddwylo

Mae'n rhan o'r corff sy'n weladwy, felly mae yna lawer sy'n amharod i gael tatŵ yn yr ardal honno.

Gorweddwch Tatŵs

Tatŵs ffug, gwahanol fathau

Mae tatŵs ffug yn berffaith ar gyfer ymarfer tatŵs go iawn yn y dyfodol ac opsiwn haf ar gael mewn sawl math. Daliwch ati i ddarllen!

Sut i Wella Tatŵ

Sut i wella tatŵ? Rhai cynghorion

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod sut i wella tatŵ, yn yr erthygl hon rydym wedi paratoi cyfres o awgrymiadau i'ch helpu chi. Dilynwch rai eich artist tatŵ hefyd!

Cwsg gyda Tatŵ

Sut alla i gysgu gyda thatŵ? Cyngor

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod beth sy'n rhaid i chi ei wneud i gysgu gyda thatŵ yn gyffyrddus ac yn ddiogel, rydym wedi paratoi'r erthygl hon. Mae Lee yn pasio i wybod mwy!

Tatŵs gwych o «Hakuna Matata»

Ydych chi'n gwybod yr ymadrodd Swahili "Hakuna Matata"? Byddwch chi'n hoffi ei ystyr gymaint y byddwch chi am ei wisgo mewn tatŵ am byth.

Tatŵau Cangen

Tatŵs cangen bach, synhwyrol a chain

Gall tatŵs cangen fod mewn sawl ffordd, yn dibynnu ar y goeden y maen nhw'n ei hysbrydoli, ond maen nhw bob amser yn cŵl iawn. Darllenwch os ydych chi am gael eich ysbrydoli!

Iachau Tatŵ

Y gwahanol gyfnodau wrth wella tatŵ

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod gwahanol gyfnodau iacháu tatŵ, sy'n ddefnyddiol iawn os ydych chi newydd datŵio. Darllenwch os ydych chi am gael canllaw!

Y Pictiaid

Pwy oedd y Pictiaid, y Celtiaid tat?

Un o'r bobloedd fwyaf dirgel yn yr Alban yw'r Pictiaid, y dywedir iddynt gael eu tatŵio o'r pen i'r traed. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy!

inciau

Mathau o inc tatŵ

Mathau o inciau ar gyfer tatŵio, llysiau neu acrylig, manylyn i'w ystyried wrth gael tatŵ. Pa un y dylid ei ddefnyddio ym mhob achos?

tatŵ armband blodau

Tatŵau merched hyfryd

Ydych chi eisiau darganfod tatŵs benywaidd cain? Rydyn ni'n dangos cyfres o ddyluniadau i chi rydych chi'n mynd i'w caru a byddwch chi am gael tatŵ cyn gynted â phosib.

tatŵ india a blaidd

Tatŵs Indiaidd a blaidd

Mae gan tatŵs Indiaidd a blaidd ystyr gwych i lawer o bobl. Rydych chi'n gwybod pa un yw? Darganfyddwch syniadau a symbolau tatŵs Indiaid a bleiddiaid

Tatŵau Cylch

Tatŵs cylch bys

Rydyn ni'n dangos rhai syniadau tatŵ modrwy bys diddorol i chi, gydag ysbrydoliaeth syml yn berffaith ar gyfer cyplau.

Oed Tatŵ

Yr oedran i gael tat, ydy hi'n rhy hen?

Os ydych chi'n meddwl tybed am yr oedran i datŵio, os ydych chi'n rhy hen, fe welwn yn yr erthygl hon mai rhagfarn gymdeithasol yn unig ydyw. Daliwch ati i ddarllen!

Tatŵs cath ddu

Tatŵs Calan Gaeaf: cathod du

Rydyn ni'n rhoi syniadau amrywiol i chi ar datŵ du ar gyfer gwyliau Calan Gaeaf, rhai manylion gwreiddiol ac ysbrydoledig iawn.

Tatŵs Calan Gaeaf: pwmpenni

Rydyn ni'n rhoi rhai syniadau i chi am datŵs ar gyfer Calan Gaeaf wedi'u hysbrydoli gan bwmpenni, rhai motiffau sy'n dod o'r Samaín hynafol.

Tatŵ yr Hydref

Tatŵs ar gyfer cefnogwyr cwympo

Rydyn ni'n dangos i chi pa rai yw'r tatŵs gorau sy'n cael eu hysbrydoli gan yr hydref, tymor atgofus a hardd iawn gyda symbolau diddorol.

Tatŵ coeden bywyd

Tatŵs coeden Geltaidd bywyd

Rydyn ni'n rhoi rhai syniadau i chi ar sut i gael tatŵ wedi'i ysbrydoli gan goeden bywyd, symbol o darddiad Celtaidd gydag ystyr mawr.

Tatŵs cylch

Tatŵau cylchol gyda lluniadau

Rydyn ni'n dangos tatŵs crwn amrywiol i chi sydd â thirweddau a llawer o fanylion y tu mewn, felly maen nhw'n ddiddorol iawn.

Tatŵs gwyn

Tatŵs gwyn, uptrend

Llunio dyluniadau, enghreifftiau a syniadau o datŵ gwyn ynghyd ag esboniad o brif nodweddion y tatŵs hyn.

Tatŵs blodau

Tatŵs blodau gyda thonau cain

Mae tatŵs blodau yn glasur gwych ac wrth gwrs maen nhw'n ddewis hyfryd, dyna pam rydyn ni'n dangos rhai gyda lliwiau hardd i chi.

Tatŵs ar gyfer syrffwyr

Tatŵs ar gyfer syrffwyr

Rydyn ni'n rhoi amrywiaeth o ysbrydoliaeth tatŵ wedi'i ysbrydoli ar y traeth i syrffwyr, gyda syniadau'n amrywio o goed palmwydd i fyrddau syrffio.

Tatŵau penelin

Tatŵs braf ar y penelin

Rydyn ni'n rhoi syniadau amrywiol i chi i gael tatŵ yn ardal y corff sydd uwchben y penelin, lle gwreiddiol a ffasiynol iawn.

Tatŵ cactws

Tatŵs cactws hen ysgol

Rydyn ni'n rhoi rhai syniadau diddorol i chi mewn tatŵs cactws yn yr hen arddull ysgol oesol, gydag un o'r planhigion mwyaf gwreiddiol.

Tatŵs bys

Pam cael tatŵs bysedd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi rai rhesymau pam y gall cael tatŵs ar eich bysedd fod yn syniad da, gan ei fod yn lle gwreiddiol iawn.

rhosyn cwmpawd

Tatŵs rhosyn cwmpawd

Mae rhosyn y cwmpawd yn datŵ hardd ac rydyn ni'n dangos rhai ysbrydoliaeth i chi i datŵio'r symbol hwn gyda'r pwyntiau cardinal.

Chwilfrydedd tatŵ

Rhyfeddodau tat, gwyddoniaeth ac inc

Yn yr erthygl hon rydym wedi paratoi chwilfrydedd y tatŵs mwyaf chwilfrydig sy'n gysylltiedig â'r wyddoniaeth sy'n amgylchynu'r gelf hon. Daliwch ati i ddarllen ac fe welwch!

Rhyfeddodau Tatŵ

Rhyfeddodau'r tatŵ a'i hanes

Bydd y chwilfrydedd hyn o'r tatŵ a'i hanes yn eich gadael â'ch ceg ar agor, gan nad ydyn nhw'n fawr o wybodaeth ac yn syndod. Daliwch ati i ddarllen ac fe welwch!

Tatŵs yn yr haf

Gofal tatŵs haf

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw gofal sylfaenol tatŵs yn ystod tymor yr haf, gan ei bod hi'n bosib cael tatŵ ar yr adeg hon.

Beth yw'r oedran lleiaf i gael tatŵ

Beth yw'r oedran lleiaf i gael tatŵ

Os ydych chi erioed wedi meddwl beth yw'r oedran lleiaf i gael tatŵ, dyma ni'n rhoi'r ateb i chi. Allwch chi gael tatŵ pan ydych chi'n iau? Darganfyddwch.

Tatŵ morfil

Tatŵs morfil mawreddog

Rydyn ni'n dangos amrywiaeth eang o datŵs i chi o forfilod hardd a mawreddog, anifeiliaid dirgel sydd ag ystyr gwych.

Tatŵ Henna

Tatŵs dros dro, pam eu gwneud

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pam ei bod hi'n syniad da cael tatŵs dros dro a hefyd y mathau o datŵs rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw dros dro.

Glöyn byw mewn lliw du

Tatŵau glöyn byw hardd

Rydyn ni'n dangos amrywiaeth eang o arddulliau a lliwiau i chi yn y tatŵau pili pala poblogaidd, clasur wedi'i ailddyfeisio ar gyfer eich croen.

Tatŵ gwas y neidr

Tatŵs gwas neidr hyfryd

Rydyn ni'n dangos rhai syniadau diddorol i chi am datŵau gwas neidr mewn gwahanol arddulliau, gyda neu heb liwio, i gefnogwyr y pryf hwn.

Tatŵ ceffyl

Tatŵs ceffyl ysbrydoledig

Rydyn ni'n rhoi ychydig o syniadau i chi mewn tatŵs o geffylau hardd ar gyfer eich croen, gydag arddulliau gwahanol iawn, o'r hen ysgol i'r realistig.

rhannau corff sy'n sensitif i datŵ

Lle mae tatŵs yn brifo fwyaf

Os ydych chi'n meddwl tybed lle mae tatŵs yn brifo'r mwyaf, rydyn ni'n datgelu rhai rhannau mwy sensitif o'r corff y dylech chi eu hystyried.

Tatŵs gemwaith

Tatŵs gemwaith gyda lliwiau hardd

Rydyn ni'n rhoi amrywiaeth eang o syniadau i chi ar gyfer tatŵs gemwaith, sy'n wreiddiol iawn ac sy'n ymddangos fel pe bai ganddyn nhw dri dimensiwn.

tat yn cynrychioli plant

Tatŵs yn cynrychioli plant

Os ydych chi'n chwilio am ddetholiad da o datŵs sy'n cynrychioli plant, yna dyma ni'n ei ddangos i chi. Syniadau y gallwch chi eu haddasu at eich dant

Tatŵ mam eliffant

Tatŵs sy'n symbol o gariad mam

Rydyn ni'n cyflwyno cyfres o syniadau i chi ar ffurf tatŵs sy'n symbol o gariad mam. Dyluniadau creadigol y gallwch eu haddasu at eich dant

Gorchuddiwch tatŵ

Pam a sut i orchuddio

Rydyn ni'n rhoi syniadau i chi ar sut i wneud tatŵs gorchudd a'r rhesymau pam y gallwn ni ddewis y math hwn o datŵs.

Tatŵs cwpan

Tatŵs mwg ysbrydoledig

Gall tatŵs cwpan fod yn wreiddiol iawn ac mae gennym lawer o syniadau ysbrydoledig ar gyfer eich croen, gyda chwpanau o bob math.

Tatŵ glaw

Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan law

Rydyn ni'n dangos syniadau tatŵ i chi sydd wedi'u hysbrydoli gan y glaw fel y brif thema, elfen sy'n gallu symboleiddio llawer o bethau.

Tatŵs masg

Tatŵs masg

Rydyn ni'n dangos rhai enghreifftiau i chi o datŵs masg sy'n enwog neu'n adnabyddus, i'ch ysbrydoli yn y thema tatŵ wreiddiol hon.

Tatŵ Hebog y Mileniwm

Tatŵs Star Wars

Darganfyddwch y tatŵs diddorol a ysbrydolwyd gan saga ffilm Star Wars neu Star Wars, gyda'i brif gymeriadau.

Tatŵ hen ysgol

Tatŵs ar y penelinoedd, ie neu na?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth rydyn ni'n ei feddwl am datŵs ar y penelinoedd, ardal nad yw fel arfer yn tat, ond a all ddarparu syniadau gwreiddiol.

Tatŵs adenydd

Ble i roi tatŵs adenydd

Rydyn ni'n dangos rhai syniadau i chi ar datŵs adenydd a ble i'w rhoi ar y corff, gan fod yna lawer o ysbrydoliaeth arbennig ar gyfer y tatŵ hwn.

Tatŵs canine

Tatŵs canine hudolus

Rydyn ni'n dangos tatŵs canine annwyl a gwreiddiol i chi ar gyfer perchnogion sy'n dymuno tatŵio'u hanifeiliaid anwes cŵn annwyl.

Tatŵs bach ar gyfer dwylo

Tatŵs bach ar gyfer dwylo

Rydyn ni'n dangos gwahanol syniadau i chi wedi'u hysbrydoli gan datŵs bach ar gyfer yr ardal law, gyda lluniadau minimalaidd a syml.

Tatŵ trionglau

Tatŵs triongl a blodau

Rydyn ni'n rhoi syniadau i chi greu tatŵs lle mae trionglau a blodau'n gymysg, dau symbol poblogaidd a chreadigol iawn sy'n dod at ei gilydd.

Tatŵ adar

Tatŵs parhaus Mo Ganji

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am datŵs anhygoel yr arlunydd Mo Ganji, sy'n defnyddio un llinell barhaus yn unig i greu ei luniau.

Mathau o datŵs

Mathau o datŵs y gallwn eu dewis

Rydyn ni'n dangos i chi'r gwahanol fathau o datŵs y gallwch chi gael eich ysbrydoli wrth ddewis tatŵ, o'r hen ysgol i dueddiadau newydd.

Tatŵs coch

Tatŵs coch yn lliw angerdd

Rydyn ni'n rhoi llawer o syniadau gwahanol i chi o datŵ coch, wedi'u creu gyda lliw angerdd a gyda motiffau gwahanol a gwreiddiol iawn.

Tatŵ seren

Tatŵs syml ar y clavicle

Rydyn ni'n rhoi syniadau i chi wneud tatŵs syml yn yr ardal clavicle, gyda syniadau minimalaidd sy'n fregus iawn.

Tatŵs cath ddu

Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan gath ddu

Rydyn ni'n dangos tatŵs diddorol i chi wedi'u hysbrydoli gan gathod du, anifeiliaid sy'n cael eu parchu a'u hosgoi ar yr un pryd, na fydd yn eich gadael chi'n ddifater.

Blodau ar y glun

Tatŵs blodau ar y glun

Rydyn ni'n dangos syniadau i chi o datŵ blodau ar y glun. Rhai dyluniadau tatŵ hardd sy'n berffaith ar gyfer y rhan hon o'r corff.

Cwn gyda'u meistri

Tatŵs cŵn hyfryd

Rydyn ni'n dangos syniadau tatŵs amrywiol i chi sy'n ymroddedig i gŵn, anifeiliaid sy'n symbol o ffyddlondeb ac sy'n ffrind gorau i ddyn.

Tatŵau haul

Tatŵau haul

Mae tatŵs haul bob amser yn llwyddiant, am eu hystyr ac am yr holl draddodiad y maen nhw'n ei ddangos i ni. Darganfyddwch lawer mwy!

Tatŵ ffiws tempus

Tatŵau gydag ymadroddion Lladin

Rydyn ni'n rhoi rhai syniadau i chi ar gyfer tat gydag ymadroddion Lladin. Rhai o'r ymadroddion mwyaf adnabyddus yn yr iaith hon, sy'n mynegi pethau diddorol.

Tatŵs sydd gan Rihanna

Tatŵs Rihanna a'u hystyron

Tatŵs Rihanna yw'r rhai mwyaf amrywiol. Ond ym mhob un ohonynt, mae ystyron gwych i'w cael ar ffurf symbolau neu ymadroddion.

Elyrch geometrig

Tatŵs elyrch gwreiddiol

Rydyn ni'n dod â rhywfaint o ysbrydoliaeth i chi mewn tatŵs sy'n cynnwys elyrch, sy'n anifeiliaid hardd iawn.

Tatŵs gwddf

Tatŵs gwddf, tarddiad ac ystyr

Mae gan tatŵs gwddf ystyr y dylech chi ei wybod hefyd, yn ychwanegol at eu tarddiad a rhai o'r dyluniadau y mae galw mawr amdanynt.

Tatŵs ar ddwylo

Darganfyddwch y tatŵs henna gwych

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae tatŵs henna dros dro yn cael eu gwneud a pha mor hir maen nhw'n para, sy'n boblogaidd iawn yng ngwledydd y dwyrain.

Tatŵs Uv

Tatŵs UV golau du ie neu na?

Rydym yn siarad am y tatŵs UV gwreiddiol sy'n tywynnu yn y tywyllwch gyda golau uwchfioled, math o datŵ sydd â manteision ac anfanteision.

Tatŵs balŵn

Tatŵs balŵn

Rydym yn cynnig nifer fawr o syniadau ac ysbrydoliaeth i chi ar gyfer tatŵs balŵn, sy'n mynegi rhyddid ac awydd i deithio.

Tatŵs dail

Tatŵs dail

Rydyn ni'n rhoi syniadau amrywiol i chi ar gyfer tatŵs sydd wedi'u hysbrydoli gan y dail, manylyn sy'n cynrychioli natur mewn ffordd syml.

Tatŵs coed

Tatŵs coed

Rydyn ni'n rhoi'r holl ysbrydoliaeth bosibl i chi gael tatŵs coed gwych, elfen o natur sy'n siarad am gryfder.

Tatŵs gwddf

Tatŵs gwddf, ysbrydoliaeth

Darganfyddwch syniadau i gael tatŵs yn ardal y gwddf, lle sensitif ond lle gallwch chi ychwanegu lluniadau o bob math.

Tatŵs Mandala

Tatŵs Mandala

Rydyn ni'n dangos syniadau tatŵ gwych i chi wedi'u hysbrydoli gan mandalas diwylliant Bwdhaidd, gyda'u patrymau geometrig a'u hystyr ysbrydol.

<