آلبرتو پرز

من کاملاً به همه چیزهایی که با خال کوبی انجام می شود علاقه دارم. سبک ها و تکنیک های مختلف ، تاریخچه آنها ... من علاقه مند به همه اینها هستم ، و این چیزی است که وقتی صحبت می کنم یا درباره آنها می نویسم نشان می دهد.