سوزانا گودوی

از زمانی که کوچک بودم ، به وضوح می فهمیدم که کارم معلمی است ، اما علاوه بر اینکه می توانم آن را به واقعیت تبدیل کنم ، می توان آن را کاملاً با شور و اشتیاق دیگر من ترکیب کرد: نوشتن در مورد دنیای خال کوبی و پیرسینگ. زیرا این بیان نهایی حمل خاطرات و لحظاتی است که روی پوست زندگی می شود. هرکسی که یکی شود ، تکرار می کند و من آن را از روی تجربه می گویم!