نات سرزو

یکی از طرفداران سبک نئو سنتی و خال کوبی های کمیاب و عجیب و غریب ، چیزی شبیه یک قطعه با یک داستان خوب در پشت آن وجود ندارد. از آنجا که قادر به کشیدن چیزی پیچیده تر از عروسک چوبی نیستم ، باید به خواندن ، نوشتن در مورد آنها ... و البته انجام آنها برای من بسنده کنم. حامل مغرور شش (راه هفت) تاتو. اولین باری که خال کوبی کردم ، قادر به نگاه کردن نبودم. دفعه آخر ، روی تخته سنگ خوابیدم.