શું તમે ચેપગ્રસ્ત ટેટૂને મટાડી શકો છો?

ચેપગ્રસ્ત ટેટૂને કેવી રીતે મટાડવું

શું તમને લાગે છે કે નવો ટેટૂ જે રીતે હોવો જોઈએ તે રીતે સાજો થતો નથી અથવા તે ચેપ લાગી શકે છે? આ લેખમાં આપણે સમજાવીશું કે કેવી રીતે…

માતા અને પુત્રી માટે ટેટૂઝ

માતા અને પુત્રી માટે ટેટૂઝ

  પ્રામાણિક બનો. અમે તેમના વિના જ્યાં છીએ ત્યાં ન હોત. હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ મમ્મીઓ વિશે, જેમના માટે આપણે છીએ અને હંમેશા...

પ્રચાર
રુક વેધન

વેધન રુક, પ્રશ્નો અને સૌથી મૂળ એરિંગના જવાબો

આજે આપણે રુક વેધન વિશે વાત કરીશું, જે ડેઇથની જેમ એક એવી એરિંગ છે, જેની વિશે આપણે તાજેતરમાં જ વાત કરી હતી, કારણ કે તે જમણી બાજુ સ્થિત છે ...

કેવી રીતે બનાવટી ટેટૂઝ બનાવવી

ફોટોકોપી અને માર્કર્સ સાથે બનાવટી ટેટૂઝ કેવી રીતે બનાવવું

જો તમે ક્યારેય નકલી ટેટૂઝ કેવી રીતે બનાવવાનું વિચાર્યું હોય, તો ચિંતા કરશો નહીં, કારણ કે આજે આપણે આમાંથી એક વિશે વાત કરીશું ...

ટેટૂ કેર

હું મારા ટેટૂની સંભાળ અને જાળવણી કેવી રીતે કરી શકું?

તમારા ટેટૂઝની સંભાળ અને જાળવણી કેવી રીતે કરવી તે આ કલાનો સૌથી નાજુક અને મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, કારણ કે દરેક જણ ...

ટેટૂઝ કે ગંધ

ટેટૂઝ કે ગંધ: અમે નવી વલણ શોધી કા .્યું

જ્યારે આપણે બોડી આર્ટ વિશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ફક્ત પરંપરાગત ટેટૂનો જ ઉલ્લેખ કરતા નથી કારણ કે તે આજે જાણીતું છે ...