Susana godoy

Txij li thaum kuv tseem me, Kuv paub meej tias kuv yam yog los ua tus xibfwb, tabsis ntxiv rau qhov uas ua rau nws ua tau qhov tseeb, nws tseem tuaj yeem ua ke zoo kawg nkaus rau kuv txoj kev mob siab: Sau txog lub ntiaj teb kev kos duab thiab tho. Vim tias nws yog qhov kawg qhia ntawm nqa kev nco thiab lub sijhawm nyob ntawm daim tawv. Leej twg ua ib qho, rov ua dua thiab kuv hais nws los ntawm kev paub!