ಟ್ಯಾಟೂಗಳು-ಬೌದ್ಧ-ಚಿಹ್ನೆಗಳು-ಪ್ರವೇಶ

ಹಚ್ಚೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಬೌದ್ಧ ಟ್ಯಾಟೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸಹ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ...

ಪ್ರಚಾರ
ಹಚ್ಚೆ-ಕ್ರಿಸ್ತ-ಪ್ರವೇಶ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಚ್ಚೆಗಳು: ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ ...

ಓಡಿನ್ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು: ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಓಡಿನ್ ಅವರ ಹಚ್ಚೆಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾನ್ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ...

ಟ್ಯಾಟೂಗಳು-ಬೌದ್ಧರು-ಕವರ್

ಬೌದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಚ್ಚೆಗಳು: ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಬೌದ್ಧ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಜೀವನದ ಒಂದು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ...

ಟ್ಯಾಟೂ-ಆಫ್-ಸ್ಯಾನ್-ಜುದಾಸ್-ಟಾಡಿಯೊ-ಕವರ್

ಸ್ಯಾನ್ ಜುದಾಸ್ ಟಾಡಿಯೊದ ಹಚ್ಚೆಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕೇತ

ಸ್ಯಾನ್ ಜುದಾಸ್ ಟಾಡಿಯೊ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.