Susana godoy

Мен кичинекей кезимден баштап, менин мугалим болушум керектигин түшүнчүмүн, бирок аны турмушка ашыра алгандан тышкары, аны менин башка кумарым менен да айкалыштырсам болот: Тату жана пирсинг дүйнөсү жөнүндө жазуу. Себеби бул териде жашаган эстеликтерди жана көз ирмемдерди алып жүрүүнүн эң акыркы көрүнүшү. Ким бирөө болуп калса, ал кайталайт, мен аны тажрыйбамдан айтам!