ທ່ານ Antonio Fdez

ເປັນເວລາຫລາຍປີທີ່ຂ້ອຍມັກໂລກແຫ່ງການສັກຢາສັກ. ຂ້ອຍມີຫລາຍແບບແລະມີຫລາຍແບບ. ປະເພນີເກົ່າແກ່, Maori, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອື່ນໆ ... ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າເຈົ້າຈະມັກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບແຕ່ລະຢ່າງຂອງມັນ.

Antonio Fdez ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 924 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ