Maria Jose Roldan

ແມ່ທີ່ສັກຮູບ, ຄູສອນການສຶກສາພິເສດ, psychopedagogue ແລະມີຄວາມມັກໃນການຂຽນແລະສື່ສານ. ຂ້ອຍຮັກການແຕ້ມຮູບແລະນອກ ເໜືອ ຈາກການໃສ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຍັງມັກການຄົ້ນພົບແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພວກມັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ລະ tattoo ມີຄວາມ ໝາຍ ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ... ທີ່ຄວນຄົ້ນພົບ.

Maria Jose Roldan ໄດ້ຂຽນ 276 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ