Anjely sy devoly eny an-tànana

Tato anjely sy demonia

Ao anatin'ny tontolon'ny tatoazy, raha miresaka momba ny tombokavatsa manana toetra ara-pivavahana na "ara-panahy" isika, dia samy manao tombokavatsa an'ny anjely na ...