Мария Хосе Ролдан

Шивээстэй ээж, тусгай боловсролын багш, психопедагог, бичих, харилцааны ажилд дуртай. Би шивээс хийлгэх дуртай бөгөөд биен дээрээ зүүхээс гадна тэдгээрийг олж нээх, сурах дуртай. Шивээс бүр нь далд утгыг агуулдаг бөгөөд бүхэл бүтэн хувийн түүх юм ... нээх хэрэгтэй.