Мөн хар бэх нь харшил үүсгэдэг

Шивээсийн харшил: эвгүй үнэн

Шивээсний харшил нь бэх, эрүүл ахуй муутайгаас болж маш их тохиолддог тул харшлын шинжилгээг өмнө нь өгөх шаардлагатай байдаг.