Susana Garcia

विज्ञापनमा डिग्री, वेब लेखक। मलाई हस्की, कालो बिरालाहरू, यात्रा, पढ्न, नयाँ कुरा गर्न र नयाँ ट्याटूहरूको लागि विचारहरू खोज्न मन पर्छ। प्रकृति द्वारा निर्विवाद, यो अर्को छनौट गर्न मलाई लामो समय लाग्छ।

सुसाना गार्सियाले अक्टोबर २०१ 156 देखि १ 2018 लेख लेखेका छन्