ماریا جوز رولډن

ټاټوبي مور ، د ځانګړي زده کړې ښوونکی ، رواني مطالعه او د لیکلو او مخابراتو په اړه جذباتي. زه ټاټو ګانو سره مینه لرم او سربیره پردې چې دا زما په بدن باندې پوښلي ، زه د دوی په اړه د موندلو او زده کړې سره مینه لرم. هر ټیټ یو پټ مطلب لري او یو شخصي کیسه ده ... د موندلو ارزښت لري.