රේචල් ඩි ප්‍රාඩෝ

බ්ලැක් වර්ක් විලාසිතාවේ සහ තිත් පච්චයේ රසිකයෙක්, සම මත පෙන්වන කෘතීන් හතක් සහ ඉතිරිව ඇති ඒවා, එහි පිටුපස කතාවක් සහිත පච්චයකට වඩා හොඳ දෙයක් නැත, අර්ථය සමඟ. ඇත්තම කතාව නම් මම ටැටූ ආර්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ආසයි ඒත් ජීවිතේ බේරගන්නවත් චිත්‍ර අඳින්න බැරි නිසා මමත් අකුරු වලට ආස නිසාත් මම ඒවාට දක්ෂ නිසාත් මම කැමති මේකට. අලෙවිකරණ සහ ප්‍රචාරණ ශිෂ්‍යයා, මගේම ශෛලිය සොයා ගැනීම.