ගොතික් පච්ච වල මූලාරම්භය

ගොතික් පච්ච යනු මෙම විලාසිතාවේ සංස්කෘතියේ විශිෂ්ට නිරූපණයකි. තවත් බොහෝ සංකේත අතර හිස් කබල්, කුරුස හෝ වැම්පයර් පච්ච කොටා ඇත

පච්ච කොටා ගැනීම, අර්ථය සහ උදාහරණ

මෙම පයින් අප් පච්ච කොටා ගැනීම මෙන්ම ඒවායේ අර්ථයන් සහ විවිධ උදාහරණ අතපසු නොකරන්න. කිසි විටෙකත් විලාසිතාවෙන් බැහැර නොවන ප්‍රවණතාවක්.

කෙන්ඩල් ජෙනර්ගේ නව පච්චය

කෙන්ඩල් ජෙනර්ගේ නව පච්චය වන වික්ටෝරියාස් සීක්‍රට් ඒන්ජල් ඔබව කම්පනයට පත් කරයි

කෙන්ඩල් ජෙනර්ගේ නව පච්චය එහි ප්‍රමාණය හා බලපෑම හේතුවෙන් සමාජ මාධ්‍යවලට පහර දෙයි. ජෙනයි චින් විසින් සාදන ලද තාවකාලික පච්චයක්.

එන්සෝ විසින් ෂුන්ඩෝ අයෝමා රෝෂි විසිනි

පච්චය සඳහා සුදුසු ද?

එන්සෝ යනු ජපන් සංකේතයක් වන අතර එහි අර්ථය ඉතා ගැඹුරු ය, එබැවින් සමහරු එය පච්ච කොටා ගැනීමට පටන් ගෙන ඇත, නමුත් එය ඔවුන්ගේ ආත්මයට පටහැනි නොවේ ද?

පච්චය ආවරණය කළ යුතු තරමට, ආවරණය විශාල විය යුතුය

ආවරණ පච්චය මැජික්

පච්චයක් ආවරණයකින් ආවරණය කිරීමෙන් ප්‍රමාණය, තීන්ත, කැළැල්, ප්‍රදේශය, සැලසුම ...