Susana godoy

Sezvo ini ndaive mudiki, ndaive pachena kuti chinhu changu kwaive kuve mudzidzisi, asi pamusoro pekugona kuzviita chokwadi, zvinogona zvakare kusanganiswa zvakakwana nechangu chimwe chishuwo: Kunyora nezve nyika yematatoo uye kuboora. Nekuti ndiko kutaura kwekupedzisira kwekutakura ndangariro nenguva dzakararama paganda. Ani naani anova mumwe, anodzokorora uye ini ndinozvitaura kubva pane zvakaitika!