Susana Godoy

Sezvo ini ndichiri muduku, zvaiva pachena kuti chinhu changu chaifanira kuva mudzidzisi, asi kunze kwekukwanisa kuita kuti zvive zvechokwadi, zvinogonawo kusanganiswa zvakakwana nezvimwe zvandinoda: Kunyora pamusoro penyika ye tattoos uye kuboora. Nekuti ndiko kutaura kwakanyanya kwekutakura ndangariro uye nguva dzakararama paganda. Ndinotenda kuti ma tatoo uye kuboora inzira yekuratidza hunhu hwedu, manzwiro edu uye tsika dzedu. Ndivo chimiro cheunyanzvi chinotiperekedza muhupenyu hwedu hwose uye chinoita kuti tive vakasiyana. Nokudaro, ndinozvipira kunyora pamusoro pechinyorwa ichi nechido, ruremekedzo uye unyanzvi.