గార్టెర్ బెల్ట్ పచ్చబొట్లు

గార్టెర్ పచ్చబొట్లు మరియు వాటి అర్థం యొక్క ఆలోచనలు

గార్టెర్ టాటూలు ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం రూపొందించబడ్డాయి. ఇది మీ స్త్రీత్వాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి, మీ ఇంద్రియాలను హైలైట్ చేయడానికి కూడా ఒక మార్గం.

కాలు మీద మహిళలకు అందమైన పచ్చబొట్లు

చాలా మంది అమ్మాయిలు తమ కాళ్లపై పచ్చబొట్టు వేయించుకోవడం గురించి ఖచ్చితంగా తెలియదు, కానీ ఇది చాలా ఆటను ఇచ్చే ప్రదేశం. యొక్క ఎర…

ప్రకటనలు
తొడలపై పచ్చబొట్టు

తొడలపై పచ్చబొట్టు, లావోస్ మరియు పాలినేషియా కేసు

తొడలపై ఉన్న పచ్చబొట్టు, శరీరంలోని ఇతర ప్రాంతాలపై పచ్చబొట్లు లాగా, సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది మరియు ...

పచ్చబొట్టు చొప్పించండి

ఇన్‌స్టెప్‌లో పచ్చబొట్టు, చక్కగా కనిపించే డిజైన్‌లు

మళ్ళీ మేము పచ్చబొట్టు యొక్క అంశం గురించి ఇన్‌స్టెప్‌లో మాట్లాడాము, మరింత ప్రత్యేకంగా మనం తెలుసుకోవలసిన ప్రతి దాని గురించి. పచ్చబొట్లు…

పూర్తి లెగ్ టాటూలు

మొత్తం కాలు మీద పచ్చబొట్లు, గొప్ప ప్రదేశానికి కారణాలు

పూర్తి లెగ్ పచ్చబొట్లు ఖచ్చితంగా గొప్పవి, అవి బాగా మరియు ప్రణాళిక చేయబడినంతవరకు. గాని…

కాలు మీద పాత పాఠశాల పచ్చబొట్లు

కాలు మీద పాత పాఠశాల పచ్చబొట్లు, చాలా ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు

పాత పాఠశాల పచ్చబొట్లు నిజంగా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. పచ్చబొట్లు చాలా గౌరవనీయమైన శైలి, ఎందుకంటే ఇది కీలకం ...

దూడపై పచ్చబొట్టు

దూడపై పచ్చబొట్టు: మంచిగా కనిపించే అవకాశాలు మరియు నమూనాలు

దూడపై పచ్చబొట్టు రూపకల్పన దాని బహుముఖ ప్రజ్ఞ మరియు పరిమాణానికి ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుంది, ఎందుకంటే ...

మహిళలకు చీలమండ పచ్చబొట్లు

మహిళలకు చీలమండ పచ్చబొట్లు: డిజైన్ల సేకరణ

టాటువాంటెస్‌లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ సందర్భాలలో మేము చీలమండ పచ్చబొట్లు సమస్యను పరిష్కరించాము. ఈ భాగం ...