เฟอร์นันโดปราด้า

งานอดิเรกที่ฉันชอบคือรอยสัก ตอนนี้ฉันมี 4 คน (เกือบทุกคน) และมีสไตล์ที่แตกต่างกัน ฉันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าความคิดที่ฉันมีอยู่จะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ฉันชอบที่จะรู้ที่มาและความหมายของรอยสัก