สัก-เมารี-ปกขา.

รอยสักขาของชาวเมารี: การออกแบบหลายแบบพร้อมสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมโบราณ

รอยสักของชาวเมารีเป็นรูปแบบการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงมากซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ไม่อยู่...

การโฆษณา
ทางเข้าแอซเท็กและมายันรอยสัก

แอซเท็กและมายันสักการออกแบบต่าง ๆ และข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ควรรู้

หากคุณสนใจที่จะสักรอยสักของชาวแอซเท็กและมายัน ให้เราจำไว้ว่าพวกเขาเป็นสองอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด ชาวแอซเท็ก...