การโฆษณา
รอยสักแมวและสุนัข

รอยสักสุนัขและแมวจะเลือกใครในการต่อสู้อันดุเดือดนี้?

มีอะไรดีไปกว่ารอยสักแมวและสุนัขกับทั้งสองด้วยกัน? หนึ่งเดียวกับลูกแมวเท่านั้น? หรือโดย ...

รอยสักรูปสิงโต

รอยสักรูปสิงโตรูปทรงเรขาคณิต - ดุร้ายและทรงพลังมาก

รอยสักรูปสิงโตเรขาคณิตได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ แต่มีความบิด