Susana godoy

Mula noong maliit pa ako, malinaw ko na ang aking bagay ay dapat na maging isang guro, ngunit bilang karagdagan sa pagiging totoo, maaari din itong maisama nang perpekto sa aking ibang hilig: Pagsulat tungkol sa mundo ng mga tattoo at butas. Dahil ito ang panghuli na pagpapahayag ng pagdadala ng mga alaala at sandali na nanirahan sa balat. Sinumang maging isa, inuulit at sinasabi ko ito mula sa karanasan!