Alberto Perez

Tôi đam mê tất cả mọi thứ liên quan đến hình xăm. Những phong cách và kỹ thuật khác nhau, lịch sử của chúng ... Tôi say mê tất cả những điều này, và đó là điều thể hiện khi tôi nói hoặc viết về chúng.