Susana Garcia

Có bằng về Quảng cáo, người viết web. Tôi thích huskies, mèo đen, đi du lịch, đọc sách, làm những điều mới và tìm kiếm ý tưởng cho những hình xăm mới. Bản tính lưỡng lự, tôi phải mất nhiều thời gian để chọn cái tiếp theo.