hình xăm tràng hạt

Ý tưởng hình xăm chân

Ý tưởng để xăm chân của chúng tôi. Một khu vực đau đớn nhưng điều đó tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời.