Sergio Gallego

Ndingumntu osoloko ethanda iitattoos. Ekubeni ndandisemncinane, ndandiyithanda indlela eziyilwe ngayo kunye neentsingiselo ezinokuba nazo kwiinkcubeko ezahlukeneyo. Ekuhambeni kwexesha, ndafunda okungakumbi ngabo, ngembali, ngesithethe nangendlela yokunyamekela. Ndiyathanda ukuphanda ubuchule, izimbo, kunye nentsingiselo kwihlabathi le-tattooing. Kwaye wabelane ngolwazi lwam ukuze ulonwabele. Ngesi sizathu, ndizinikela ekubhaleni amanqaku amalunga neetattoos, apho ndikunika iingcebiso, izinto ezinomdla, kunye neengcebiso.