Susana Garcia

IsiDanga seNtengiso, umbhali wewebhu. Ndiyazithanda ii-huskies, iikati ezimnyama, ukuhamba, ukufunda, ukwenza izinto ezintsha kunye nokukhangela izimvo zeetattoos ezintsha. Ukungazithembi ngokwemvelo, kuthatha ixesha elide ukukhetha okulandelayo.