Ana Robles

Bathi "umkhandi wezicathulo, ezicathulweni zakho", ngakho-ke njengesazi sefilosofi ngiyazinikela ekubhaleni ngothando lwami, futhi abaculi bazinikela ekungidwebeni. Lapho ngithola i-tattoo yami yama-20, ngayeka ukubala :)

U-Ana Robles ubhale indatshana engu-1 kusukela ngoJulayi 2022