การโฆษณา
ต้นไม้ลอเรล

ต้นไม้ลอเรลเป็นสัญลักษณ์มากมายสำหรับรอยสักที่หลากหลาย

Ovid เล่าในการเปลี่ยนแปลงของเขาเกี่ยวกับตำนานของต้นไม้ลอเรลเรื่องราวที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ ...