سرجیو گالگو

من شخصی هستم که همیشه علاقه زیادی به خال کوبی داشته ام. شناختن در مورد آنها ، تاریخچه ، سنت و نحوه مراقبت از آنها یک سرگرمی است که من آن را دوست دارم. و همچنین دانش من را به اشتراک بگذارید تا بتوانید از آن لذت ببرید.