کارمن ماری

مورخ هنر علاقه زیادی به آثار روی پوست و عمیق ترین معانی آنها دارد. این یک هنر باستانی است که از قدیم الایام به دلیل نمادین بودن و حتی دادن خواص جادویی به آن مردم را مجذوب خود کرده است. کشف سبک ها و تکنیک های مختلف جذاب است و به همین دلیل است که من وارد ماجراجویی نوشتن درباره آن می شوم.