ណាតសេសេហ្ស

អ្នកគាំទ្រនៃស្ទីលបែបប្រពៃណីថ្មីនិងការចាក់សាក់ដ៏កម្រនិងប្លែកមិនមានអ្វីដូចបំណែកដែលមានរឿងល្អនៅពីក្រោយនោះទេ។ ដូចដែលខ្ញុំមិនអាចគូរអ្វីដែលស្មុគស្មាញជាងតុក្កតាឈើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់ការអានសរសេរអំពីពួកគេ ... ហើយឱ្យពួកគេធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំ។ អ្នកកាន់មោទនភាពនៃការចាក់សាក់ប្រាំមួយ (វិធីប្រាំពីរ) ។ លើកទីមួយដែលខ្ញុំចាក់សាក់ខ្ញុំមិនអាចមើល។ ពេលចុងក្រោយខ្ញុំបានដេកលក់នៅលើកញ្ជ្រោង។

ណាតសេសេហ្សបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៧០ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៨