Alberto Perez

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດກັບການສັກຢາສັກ. ຮູບແບບແລະເຕັກນິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຂົາ ... ຂ້ອຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້, ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສະແດງອອກເມື່ອຂ້ອຍເວົ້າຫຼືຂຽນກ່ຽວກັບພວກເຂົາ.

Alberto Pérezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນທັງ ໝົດ 77 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ