सुसाना Godoy

म सानो भएदेखि नै मँ कुरा स्पष्ट थियो कि मेरो कुरा एक शिक्षक हुनुपर्ने थियो, तर यो हुनुको साथसाथै, यो मेरो अन्य जोशसँग पूर्ण रूपमा पनि मिल्दछ: ट्याटू र छेड्नेको दुनियाको बारेमा लेख्ने। किनकि यो छालामा बस्ने सम्झना र क्षणहरू बोक्ने अन्तिम अभिव्यक्ति हो। जो कोही एक हुन्छ, दोहोरिन्छ र म यसलाई अनुभवबाट भन्छु!