ඇන්ටෝනියෝ ෆෙඩෙස්

අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මම පච්ච කෙටීමේ ලෝකය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දැක්වූවෙමි. මට බොහෝ හා විවිධ මෝස්තර ඇත. සාම්ප්‍රදායික සම්භාව්‍ය, මාඕරි, ජපන්, ආදිය ... එබැවින් මම ඒ සෑම එකක් ගැනම පැහැදිලි කිරීමට යන දේට ඔබ කැමති වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ඇන්ටෝනියෝ ෆෙඩෙස් 924 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත